PRACA ZDALNA CZY TELEPRACA, ASPEKTY PRAWNE PRACY W DOMU - webinar 

Z dnia na dzień pracodawcy i pracownicy stanęli przed wyzwaniem, jakim jest organizacja pracy poza siedzibą firmy, tzw. praca zdalna. W związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym pracodawcy nie mieli czasu na zastanowienie, musieli działać szybko: wysłali pracowników do domu, do pracy, często bez zachowania procedur, wynikających z przepisów prawa. Praca zdalna lub telepraca niech nie będzie alternatywą jedynie w sytuacji kryzysowej. Młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy są zainteresowani takim rozwiązaniem, ponieważ cenią sobie nowinki techniczne jak również możliwość decydowania z którego miejsca na świecie chcą pracować. Podczas tego szkolenia będziecie wiedzieć kiedy i na jakich warunkach można wdrożyć pracę zdalną czy telepracę oraz jak zaplanować proces wdrożenia.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wymogów dotyczących przepisów kodeksu pracy oraz ochrony danych osobowych w związku z wprowadzeniem w organizacji telepracy i pracy zdalnej. 


METODY

Szkolenie będzie realizowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem takich elementów jak: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu.


PROGRAM

6 godzin dydaktycznych


Część I. PRACA ZDALNA CZY TELEPRACA, JAK ROZUMIEĆ ZAPISY KODEKSU PRACY

- czym praca zdalna różni się od telepracy- aspekty prawne- Prawo Pracy;

- tryb wprowadzenia pracy zdalnej;

- czym praca zdalna różni się od telepracy- aspekty prawne - Prawo Pracy;

- tryb wprowadzenia pracy zdalnej;

- czas obowiązywania pracy zdalnej;

- odwoływanie z pracy zdalnej;

Część II. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKA I PRACODAWCY;

- kontrola pracowników przy zachowaniu zasad prywatności pracowników;

- odpowiedzialność pracowników w związku z naruszeniem zasad wykonywania pracy zdalnej;

- zasady rozliczeń związanych z wykorzystaniem prywatnego papieru, długopisów, rachunków za internet;

Część III. PRACA ZDALNA / TELEPRACA W PRAKTYCE

- ustalenie i uzgodnienie warunków stosowania telepracy; wniosek o wykonywanie pracy w formie telepracy;

- obowiązki pracodawcy względem telepracownika;

- równe traktowanie telepracownika;

- BHP w domu pracownika/ wypadki podczas pracy;

Część IV. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNYCH Z RODO

Część V. WZÓR DOKUMENTACJI DO WYKORZYSTANIA W FIRMIE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM PRACY ZDALNEJ/TELEPRACY.

Część VI. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ROZWIĄZANIA W PRACY ZDALNEJ

- bezpieczna praca zdalna: zasoby, zagrożenia, zabezpieczenia;

- jak zminimalizować zagrożenia i ryzyka utraty danych w „Home-Office”;

- sprzęt do pracy zdalnej i proste zabezpieczenia sieci;

- szyfrowanie przesyłanych dokumentów – jak to wdrożyć?

- telekonferencje z pracownikami – przegląd narzędzi;

- zabezpieczenia fizyczne np. dostęp do komputera, osłony na ekran etc.


KAŻDA CZĘŚĆ ZAWIERA PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.


KORZYŚCI:

• uwzględnienie wszystkich składników bezpieczeństwa,

• zwiększenie świadomości zagrożeń i ich identyfikacja,

• możliwość przeciwdziałania zagrożeniom w instytucji.


KOMPETENCJE

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

• uczestnik wie, czym różni się praca zdalna od telepracy,

• uczestnik wie jakie elementy w umowie o pracę zawrzeć, by była ona zgodna z kodeksem pracy jak również z ustawą o ochronie danych osobowych i RODO,

• uczestnik wie jak w bezpieczny sposób zabezpieczyć sprzęt teleinformatyczny, oraz w jaki sposób zminimalizować zagrożenia i ryzyka utraty danych osobowych, które mogą wystąpić w trybie pracy zdalnej czy telepracy. 


Obszar Umiejętności:

• uczestnik umie samodzielnie stworzyć zapisy w umowie o pracę związane z pracą zdalną/ telepracą, 

• uczestnik umie efektywnie wykorzystywać narzędzia zwiększające bezpieczeństwo danych, 

• uczestnik umie nadać uprawnienia i określić pracownikom obowiązki w związku z pracą zdalną/ telepracą,

• uczestnik potrafi zaplanować proces wdrożenia pracy zdalnej oraz telepracy,

• uczestnik umie wypełnić dokumentację związaną z wdrożeniem nowego systemu pracy w swojej organizacji, 

• uczestnik umie skutecznie chronić dane firmowe w wersji papierowej i cyfrowej.


Obszar Kompetencje społeczne:

• uczestnik myśli analitycznie,

• uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów,

• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces pracy zdalnej, telepracy oraz aspektów prawnych z tym związanych,

• uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.


PROWADZĄCY

Anna Giercarz – Radca prawny prowadząca kancelarię prawną we Wrocławiu i Zielonej Górze, specjalizująca się w obsłudze przedsiębiorców. Wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych zyskała dzięki obsłudze banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz branży e-commerce. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych dla firm i jednostek samorządowych. Doradza również klientom międzynarodowym – w języku włoskim i francuskim. 

Współpracuje w ramach swojej kancelarii z kancelariami niemieckimi, francuskimi i włoskimi.

Arkadiusz Stawczyk - Trener, doradca i kierownik projektów. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i cyberzagrożeń. Certyfikowany trener ECDL EPP e Urzędnik, egzaminator ECDL oraz kierownik projektów ICT (Fn-TSPM). Specjalista IT Security CISS (Certified IT Security Specialist). Poprzednio kierownik Wydziału Informatyki w dużej jednostce administracji samorządowej. Był odpowiedzialny za kluczowe projekty informatyczne realizowane w urzędzie oraz skuteczne wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Pracował także jako kierownik wydziału serwisu w firmie z obszaru usług IT. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Project Management Institute Poland Chapter.


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek, chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach, dotyczących ochrony danych osobowych, ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, którzy wykonują także pracę zdalną korzystając z narzędzi komputerowych oraz Internetu.


ORGANIZACJA

Cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości uczestników. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt, celem przygotowania indywidualnej oferty.

1.Cena szkolenia zawiera:

• wykład wraz z prezentacją multimedialną,

• panel pytań i odpowiedzi, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu,

• warsztaty w postaci rozwiązywania problemów z zakresu tematyki szkolenia na przykładach.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.

3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.


EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.