KONKURS „BILETY VIP FALUBAZ”

REGULAMIN KONKURSU

 

ORGANIZATOR KONKURSU

1.Organizatorem konkursu pod nazwą „BILETY VIP FALUBAZ”, zwanego dalej „KONKURSEM”, jest INTEGRUM SP. Z O.O. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Browarnej 1, KRS: 0000799688, NIP: 929 20 12 611, zwana dalej „Organizatorem”.

2.Przyrzekającym nagrody jest Organizator Konkursu.

3.Konkurs nie jest stworzony, administrowany, ani sponsorowany przez Meta Business Suite.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

3. Konkurs trwa od dnia 12.09.2023 od godz. 3:00 do dnia 15.09.2023 do godz. 18:00. 

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu następującym po dniu zakończenia konkursu.

5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem:

https://www.facebook.com/integrumgroupPL/

6. Będzie nam niezmiernie miło jeśli uczestnik polubi/zaobserwuje fanpage’a Organizatora (https://www.facebook.com/integrumgroupPL/ oraz https://www.instagram.com/integrum_group/)

 

ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu komentarza, w którym uczestnik umieści zdjęcie zawierające trzy barwy Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Sportowa Spółka Akcyjna (żółto-biało-zielone) .

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję pracy.

3. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, który pod swoim komentarzem otrzyma najwięcej polubień.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.

5. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.

6. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są dwa bilety na spotkanie ENEA Falubaz Zielona Góra vs. Arged Malesa Ostrów Wielkopolski 17.09.2023 14:00 Sektor VIP START

2. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy w siedzibie organizatora w Zielonej Górze przy ulicy Browarnej 1 lub przekazana w inny umówiony sposób gdyby odbiór był niemożliwy osobiście.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.

4. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. Organizator może podać dane Zwycięzcy na swoim Fanpage.

 

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@integrumgroup.pl

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich wpłynięcia.

 

DANE OSOBOWE

Administratorem Danych Osobowych jest NTEGRUM Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-849), ul. Browarna 1, numer KRS: 0000799688 NIP: 9292012611.  Z administratorem możesz się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail: kontakt@integrumgroup.pl Przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art.6 ust. 1 lit f RODO). Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania konkursu oraz okresu przedawnienia roszczeń. W związku z tym, masz prawo dostępu do danych ich sprostowania, ograniczenia, sprzeciwu oraz do bycia zapomnianym. Jeśli uważasz, że źle przetwarzamy Twoje dane możesz złożyć skargę do Prezesa UODO.

Szczegółowe informacje dot. RODO znajdziesz na stronie internetowej https://www.integrumgroup.pl/certyfikat-ISO-PCA-PCC/polityka-prywatności

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage: https://www.facebook.com/integrumgroupPL/

3. Biorąc udział w konkursie, Uczestnik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

Dziękujemy za udział w naszym KONKURSIE.