Certyfikat Systemu zarzĄdzania Jakością

Integrum sp. z o.o. stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania normy ISO 9001:2015