spawanie metodą mag-135

Szkolenie Spawanie MAG zapewnia kompleksowe przygotowanie do wykonywania prac spawalniczych, skupiając się na umiejętnościach praktycznych, jak i wiedzy teoretycznej. Zostało stworzone z myślą o tych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności zawodowe oraz spełnia aktualne trendy związane z ciągłym rozwojem technologii i technik spawalniczych. 

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia to wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu spawania MAG, zapewniając bezpieczeństwo i efektywność pracy. 

METODY

Używamy zróżnicowanych metod nauczania, łączących teorię z praktyką, zapewniając gruntowną wiedzę z zakresu spawania MAG pod okiem doświadczonych instruktorów. 

PROGRAM

80 godzin dydaktycznych 


CZĘŚĆ I

1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego,

2. Urządzenia spawalnicze, 

3. Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG,

4. Materiały dodatkowe do spawania, 

5. Oznaczanie i wymiarowanie spoin, 

6. Metody przygotowania złączy do spawania,

7. Bhp w pracach spawalniczych


CZĘŚĆ II

Zajęcia praktyczne


CZĘŚĆ III

Zajęcia praktyczne


CZĘŚĆ IV

Zajęcia praktyczne


CZĘŚĆ V

Zajęcia praktyczne


CZĘŚĆ VI

Zajęcia praktyczne


CZĘŚĆ VII

Zajęcia praktyczne


CZĘŚĆ VIII

Zajęcia praktyczne


KORZYŚCI

Uczestnicząc w naszym szkoleniu, zyskasz możliwość rozwoju umiejętności technicznych związanych ze spawaniem MAG, co przyczyni się do Twojej wartości na rynku pracy. Zdobędziesz praktyczną wiedzę, która umożliwi Ci bezpieczne i efektywne wykonywanie prac spawalniczych, podnosząc jakość i precyzję Twojej pracy. Ponadto, szkolenie pozwoli Ci zrozumieć i zastosować przepisy, wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, zwiększając Twoją profesjonalność i adaptacyjność w różnorodnych warunkach produkcyjnych. 


KOMPETENCJE

Nasze szkolenie skupia się na konkretnych kompetencjach, takich jak obsługa urządzeń do spawania, rozróżnianie urządzeń i sprzętu spawalniczego, rozróżnianie materiałów dodatkowych do spawania, rozróżnianie oznaczeń i wymiarów spoin, oraz wykonanie rysunku technicznego. Pozwoli Ci to na szersze spojrzenie na proces spawania i lepsze zrozumienie każdego z jego etapów. 


OBSZAR UMIEJĘTNOŚCI

Główne obszary umiejętności, które rozwijamy podczas szkolenia, to przygotowanie złączy do spawania, wykonywanie spawania metodą MAG, oraz kontrola i badanie złączy spawanych. Dzięki temu zyskasz konkretną, praktyczną wiedzę, która będzie nieoceniona w Twojej codziennej pracy. Dodatkowo, podczas szkolenia kładziemy duży nacisk na rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak współpraca w grupie oraz skuteczna komunikacja. To pozwoli Ci na sprawną interakcję z innymi członkami zespołu i efektywne wykonywanie zadań zespołowych.


PROWADZĄCY 

Tomasz Kobiera - ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w swoim fachu, dbający o jakość, dbałość i szczegóły. 

Piotr Lewandowski - doświadczony ekspert w swojej dziedzinie, kładący szczególny nacisk na jakość swojej pracy oraz wysoki poziom jej wykonywania. 


GRUPA DOCELOWA

Nasze szkolenie jest dedykowane dla osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności w zakresie spawania, pracowników sektora produkcyjnego szukających uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności w kontekście najnowszych trendów i technik spawalniczych, a także dla osób, które chcą zrozumieć i nauczyć się bezpiecznych praktyk pracy w środowisku przemysłowym.