Dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w gospodarce w dobie kryzysu epidemiologicznego - WEBINAR

Każda osoba prowadząca na co dzień własną działalność gospodarczą spotyka się z szeregiem przepisów podatkowych. Często są to przepisy pisane językiem niezrozumiałym i wymagającym wnikliwej analizy, na którą zwyczajnie nie ma czasu. Obecna sytuacja związana z epidemią koronawirusa utrudnia prowadzenie działalności i sprawia, że jeszcze trudniej jest sprostać sytuacji gospodarczej i obowiązującym przepisom. Szkolenie pozwoli dostosować prowadzenie firmy do nowej sytuacji gospodarczej. Księgowość w Mikro i Małych Przedsiębiorstwach. Strategia optymalizacji podatków, struktura kosztów i przychodów oraz momentu ich uzyskania. Możliwości wykorzystania na potrzeby działalności systemowych rozwiązań Tarczy Antykryzysowej.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia „Dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w gospodarce w dobie kryzysu epidemiologicznego” ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi przepisami podatkowo - księgowymi obowiązującymi przedsiębiorców, a zwłaszcza do przybliżenia tematów z zakresu traczy antykryzysowej.


METODY

Szkolenie będzie realizowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem takich elementów jak: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu.


PROGRAM

6 godzin dydaktycznych


Część I. Aktualizacja prowadzonej działalności gospodarczej

- Zawieszenie i wznowienie działalności w CEIDG. Podpis elektroniczny, profil zaufany niezbędnym elementem działalności.

- Formy opodatkowania działalności gospodarczej. Kiedy i jak można lub należy je zmienić w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Przekształcenia form działalności, np. w spółkę

- Podatek VAT – zasady i podleganie. Zmiany form rozliczeń VAT-u i wysyłki JPK-VAT. Rezygnacja lub przystąpienie do VAT w trakcie prowadzenia działalności.

- Kasa fiskalna – obowiązek stosowania – kasy ON Line –nowy pomysł do kontroli  podatników

- ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą, kiedy i kto można skorzystać z ulg,  odroczeń lub rozwiązań anty kryzysowych w ZUS. Układy ratalne, odroczenia płatności  itp.

- Pozostałe dokumenty organizacyjne – rozszerzenie działalności a wymagane   obowiązkowe koncesje, pozwolenia, certyfikaty

Część II. Podatki i rozliczenia z Urzędem Skarbowym

- Przychody przedsiębiorcy i moment powstania obowiązku podatkowego

- Koszty w firmie. Zasadność uznania kosztu firmowego. Sposoby rozliczania kosztów

- Rodzaje podatków w firmie: dochodowe, majątkowe i VAT, omówienie aktualnych zmian w przepisach podatkowych dotyczące mikro i małych przedsiębiorstw

- Sprawozdawczość do Urzędu Skarbowego, Zmiany w formie, sposobie i rodzajach przekazywanej dokumentacji do US. Najnowsze zmiany dotyczące ostatecznych terminów składania informacji podatkowych i wymagań płatności podatków (np. nr kont, odroczenia, dofinansowania. de minimis)

Część III. Zadanie i propozycje dla przedsiębiorców tarczy antykryzysowej

- Przepisy Tarczy Antykryzysowej 1.0

- Przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0


KAŻDA CZĘŚĆ ZAWIERA PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.


KORZYŚCI:

• uwzględnienie wszystkich elementów działalności gospodarczej,

• zwiększenie świadomości w zakresie przepisów podatkowych oraz rozliczeń z US,

• możliwość skorzystania ze wsparcia "Tarczy Antykryzysowej".


KOMPETENCJE

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

• uczestnik wie, jakie są obowiązujące w Polsce aktualne przepisy podatkowe dotyczące podatku dochodowego i VAT

• uczestnik wie, jakie są aktualne przepisy dotyczące kas fiskalnych

• uczestnik wie, jakie są zasady rozliczania z ZUS i możliwości prolongaty w płatnościach ZUS, układy ratalne,   umorzenia zaległych składek

• uczestnik wie, czym jest kontrola skarbowa i jak się do niej przygotować

• uczestnik wie, czym jest moment obowiązku podatkowego, przychody i koszty w firmie

• uczestnik wie, czym są deklaracje podatkowe

• uczestnik wie, jakie są zastosowania tarczy antykryzysowej


Obszar Umiejętności:

• uczestnik umie samodzielnie sporządzać dokumenty do US i ZUS

• uczestnik umie oceniać własne zobowiązania podatkowe

• uczestnik umie w praktyce zastosować zagadnienia tarczy antykryzysowej – sporządzić wnioski o pożyczki i   dofinansowania


Obszar Kompetencje społeczne:

• uczestnik myśli analitycznie,

• uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów,

• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na zmiany zachodzące w gospodarce w dobie kryzysu epidemiologicznego, również pod kątem możliwości skorzystania z "tarczy antykryzysowej",

• uczestnik promuje postawę etyczną rozwiązywania problemów związanych z sytuacją kryzysową.


PROWADZĄCE

Dominika Bandelak-Rosłonkiewicz - wykładowca akademicki, Główny Księgowy. Od 20-lat z powodzeniem prowadzi zarówno zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim, szkolenia dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Nowej Soli jak i wykorzystuje w praktyce posiadaną wiedzę pracując na stanowisku głównego księgowego. Od lat zmaga się z systemem podatkowo - ubezpieczeniowym w Polsce. Doskonale rozumiejąc istniejącą obecnie sytuację gospodarczą w kraju i na świecie.

Joanna Jedut - od 20-lat właścicielka Biura Rachunkowego, Certyfikowany Księgowy Ministerstwa Finansów.  Od lat w praktyce stosujący z powodzeniem skomplikowane zasady polskich przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych.  Zawsze z korzyścią dla swoich podopiecznych podatników. Nie boi się wyzwań oraz poszukiwań „dobrych praktyk” dla mikro i małych przedsiębiorstw. Zgodnie z zasadą, że i małą łyżeczką też da się najeść.


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm mikro, małych i średnich ich pracowników oraz osób pełniących funkcje kierownicze w tych jednostkach, czyli do osób bezpośrednio zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu podatków, rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz skorzystania z możliwości, jakie daje "Tarcza Antykryzysowa".


ORGANIZACJA

Cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości uczestników. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt, celem przygotowania indywidualnej oferty.

1.Cena szkolenia zawiera:

• wykład wraz z prezentacją multimedialną,

• panel pytań i odpowiedzi, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu,

• warsztaty w postaci rozwiązywania problemów z zakresu tematyki szkolenia na przykładach.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.

3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.


EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.