Projekt30

Poszukujemy osób w wieku 18-29 lat nieaktywnych zawodowo (nie mogą pracować ani być zarejestrowane w Urzędzie Pracy, mogą się uczyć lub studiować), które utraciły pracę po 01.03.2020 r. i  zamieszkują (lub uczą się) na terenie województwa lubuskiego, chętnych do wzięcia udziału w projekcie. 


Na czym polega projekt? 

Pierwszym krokiem jest doradztwo zawodowe, które pomoże uczestnikowi w doborze tematyki szkolenia. Kolejnym krokiem jest szkolenie, trwające około 80 godzin szkoleniowych. Temat szkolenia jest dostosowany do preferencji uczestników, np. może to być jedno z poniższych:

Podczas szkolenia wypłacamy stypendium szkoleniowe oraz zapewniamy catering. Dodatkowo zwracamy poniesione koszty dojazdu lub koszty opieki nad dzieckiem w czasie trwania szkolenia.  Zapewniamy również pomoc w znalezieniu pracy.