WSPARCIE FIRM W OKRESOWYCH TRUDNOŚCIACH

Celem projektu “Wsparcie firm w okresowych trudnościach” jest pomoc przedsiębiorcom oraz przedsiębiorczyniom, którzy zmagają się z różnymi problemami. Projekt ma na celu wsparcie firm w sytuacjach takich jak kryzys gospodarczy w regionie, spadek popytu na oferowane przez firmę usługi czy produkty. Dodatkowo, projekt adresuje trudności związane z utratą wykwalifikowanych pracowników lub chorobą kluczowych pracowników. Kluczowym elementem jest dostosowanie przedsiębiorstw do zmian i radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Projekt koncentruje się na wspieraniu firm na wczesnym etapie problemów, kiedy istnieje jeszcze możliwość skutecznego rozwiązania ich poprzez narzędzia pozafinansowe. W ramach projektu oferowane są szkolenia, które mają na celu zwiększenie kompetencji pracowników i właścicieli firm. Dodatkowo, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia doradczego, które pomoże im lepiej zarządzać firmą w trudnych czasach.

Wsparcie doradcze obejmuje analizę sytuacji firmy i wskazanie najlepszych strategii radzenia sobie z problemami. Projekt ma na celu nie tylko chwilową pomoc, ale także przygotowanie firm do przyszłych wyzwań. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą lepiej adaptować się do zmieniających się warunków rynkowych. Projekt wspiera stabilność i dalszy rozwój firm, co ma pozytywny wpływ na całą gospodarkę regionu.


Szkolenia i doradztwo są refundowane w 100%. 


Zachęcamy do kontaktu, aby umówić się na bezpłatną konsultację – tel. 666019491 , e-mail: kontakt@integrumgroup.pl

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie?

Kto może się ubiegać o środki z programu “Wsparcie firm w okresowych trudnościach”?

O środki z programu “Wsparcie firm w okresowych trudnościach” mogą się ubiegać:

Tylko firmy spełniające wszystkie powyższe warunki mogą aplikować o wsparcie. Program jest skierowany do firm, które potrzebują tymczasowej pomocy, aby przezwyciężyć przejściowe problemy.


Do kogo skierowany jest projekt “Wsparcie firm w okresowych trudnościach”?

Projekt “Wsparcie firm w okresowych trudnościach” jest skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych i średnich firm, w tym osób samozatrudnionych, którzy zmagają się z chwilowymi trudnościami lub widzą pierwsze oznaki kryzysu i chcą:


Ile środków można zdobyć?

Maksymalny poziom wsparcia w podziale na wielkość przedsiębiorstwa:

Projekt oferuje szerokie możliwości finansowania, dostosowane do różnych rozmiarów przedsiębiorstw. Wysokość dostępnych środków umożliwia przedsiębiorcom i ich pracownikom skorzystanie z kompleksowych usług rozwojowych. Celem jest wspieranie przedsiębiorstw w rozwoju, adaptacji do zmian i zarządzaniu kryzysowym. Kwoty wsparcia są zaprojektowane tak, aby pokryć zarówno koszty diagnozy, jak i usługi rozwojowe niezbędne do poprawy sytuacji firmy. Program zachęca do aktywnego korzystania z dostępnych środków w celu zapewnienia stabilności i dalszego rozwoju firm.


Na co można przeznaczyć środki z programu “Wsparcie firm w okresowych trudnościach”?

Po zawarciu umowy o świadczenie wsparcia realizowanego w projekcie z uczestnikiem projektu zostanie przeprowadzona diagnoza przedsiębiorstwa.

Diagnoza przeprowadzona przez Doradcę będzie zawierać szczegółowy opis okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej (finansowych i pozafinansowych) oraz rekomendacje – opracowaną ścieżkę rozwojową dla Przedsiębiorcy.

Rekomendacje zawarte w Diagnozie będą odwoływać się do zdiagnozowanych problemów w działalności gospodarczej – prowadzeniu przedsiębiorstwa, umiejętności zarządczych czy też prowadzenia finansów. Na etapie opracowywania Diagnozy, w przypadku gdy Doradca stwierdzi, że dokumentacja jest niewystarczająca do jej opracowania, Przedsiębiorca zostanie wezwany do przedłożenia kolejnych dokumentów niezbędnych do rzetelnego zdiagnozowania problemów Przedsiębiorstwa. Diagnoza również może zostać zatwierdzona przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Brak zatwierdzenia pogłębionej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w projekcie.

Na podstawie rekomendacji wskazanych w diagnozie, przedsiębiorca/przedsiębiorczyni w okresowych trudnościach dokonuje wyboru Usługi Rozwojowej/ Usług Rozwojowych z BUR, które w największym stopniu będą zaspakajać zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zrealizuje w ramach projektu co najmniej usługę rozwojową wskazaną jako pierwszą w diagnozie.


Jakie warunki należy spełnić?

Aby pracownik przedsiębiorstwa mógł zostać delegowany do odbycia usługi rozwojowej w ramach programu “Wsparcie firm w okresowych trudnościach,” musi być zatrudniony w przedsiębiorstwie od co najmniej 3 miesięcy przed datą uruchomienia rundy, w której przedsiębiorstwo aplikuje o udzielenie wsparcia. Ten warunek jest niezbędny, aby pracownik mógł skorzystać z oferowanych usług rozwojowych. Zatrudnienie przez minimum 3 miesiące przed rozpoczęciem rundy aplikacyjnej gwarantuje, że pracownik jest już zintegrowany z firmą i jej działaniami.Jeśli chcesz uzyskać pomoc na każdym etapie starania się o dofinansowanie skontaktuj się z naszym biurem:  

tel. 666019491 , e-mail: kontakt@integrumgroup.pl