Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych to platforma stworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zawierająca szeroki wachlarz ofert usług szkoleniowych i doradczych. Platforma ta ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom wyboru najbardziej adekwatnych szkoleń do potrzeb firmy i jej pracowników w ramach dofinansowania udzielanego przez Operatorów Projektu. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia do 80% ich wartości. BUR jest narzędziem całkowicie bezpłatnym.


Zachęcamy do kontaktu, aby umówić się na bezpłatną konsultację – tel. 666019491 , e-mail: kontakt@integrumgroup.pl

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie?

Skontaktuj się z Operatorem Projektu właściwym dla miejsca zarejestrowania Swojej firmy i pobierz wniosek o dofinansowanie.


Zarejestruj się na stronie Bazy Usług Rozwojowych.


Wybierz interesujące Cię szkolenie spośród oferty Integrum.


Złóż wniosek o dofinasowanie u właściwego Operatora Projektu.


Po zatwierdzeniu wniosku podpisz umowę o dofinansowanie z Operatorem Projektu.


Zapisz się na szkolenie Integrum za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.Jeśli chcesz uzyskać pomoc na każdym etapie starania się o dofinansowanie skontaktuj się z naszym biurem:  

tel. 666019491 , e-mail: kontakt@integrumgroup.pl