Jak zarządzać twoją firmą i finansami podczas kryzysu, aby twój biznes przetrwał - WEBINAR

Kryzys dla gospodarki jest niczym grypa czy przeziębienie dla człowieka. Dopada większość z nas regularnie i trzeba nauczyć się z tym żyć. Od wieków społeczeństwo i gospodarka nękane są kryzysami spowodowanymi wojną czy epidemią. To nic nowego. Dlatego wszyscy powinniśmy być przygotowani na kolejne kryzysy i ich skutki. Jak to robić? To prostsze niż myślisz. Tak jak dbamy o odporność organizmu, tak powinniśmy zadbać o organizacyjne i finansowe przygotowanie naszych firm. Potrzebujesz opanować 3 podstawowe obszary:

1) efektywne zarządzanie cash flow;

2) przygotowanie i drożenie planu strategicznego;

3) efektywne zarządzanie kryzysem poprzez właściwą komunikację wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

O tym wszystkim dowiesz się na szkoleniu: Jak zarządzać twoją firmą i finansami podczas kryzysu, aby twój biznes przetrwał. Opanujesz wiedzę, otrzymasz praktyczne narzędzia i nauczysz się z nich korzystać. To szkolenie praktycznych umiejętności, które musisz posiadać w czasie kryzysu.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie przez przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów, niezbędnych kompetencji do zarządzania przedsiębiorstwem w czasie kryzysu gospodarczego (w tym spowodowanego wirusem Covid-19). Uczestnicy szkolenia przyswoją wiedzę na temat skutków kryzysu dla przedsiębiorstw, rodzajów efektywnego zarządzania kryzysem w firmie, modelów postępowania wobec kryzysu.


METODY

Szkolenie będzie realizowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem takich elementów jak: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu.


PROGRAM

6 godzin dydaktycznych


Część I. Zdefiniowanie czym kryzys jest dla firmy.

Uświadomienie jakie rodzaje skutków może mieć dla przedsiębiorstw:

- skutki pozytywne

- skutki negatywne

Część II. Przedstawienie statystyk na temat skutków pozytywnych i negatywnych, jakie dotyczą firm podczas kryzysu, wraz ze szczegółami (np. 75% firm zwiększa sprzedaż na skutek zmniejszenia konkurencyjności, a jedynie 15% firm doświadcza spadku cen surowców i usług).

Część III. Rodzaje zmian jakie można/ należy wprowadzić w przedsiębiorstwie w okresie kryzysu w podziale na:

- działania reaktywne

- działania proaktywne

- związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem

- związane z zakresem i rodzajem prowadzonej działalności

Część IV. Rodzaje zarządzania antykryzysowego z punktu widzenia efektywności, z podziałem na:

- działania efektywne

- działania częściowo efektywne

- działania nieefektywne, których należy unikać

Część V. Omówienie opcji jakie przedsiębiorstwo ma do wyboru podczas kryzysu:

- opcja sanacyjna

- opcja likwidacyjna

- opcja upadłości

- opcja wzrostu

Część VI. Podstawy organizacji zarządzania kryzysowego:

- organizacja zespołu do zarządzania kryzysem

- przypisanie funkcji członkom zespołu

- organizacja pracy zdalnej

- komunikacja zewnętrzna

Część VII. Jak zadbać o sytuację finansową w kryzysie i poprawić cash flow:

- zarządzanie sprzedażą

- zarządzanie kosztami

- zarządzanie umowami i dostawami towarów i usług

- zmniejszanie zobowiązań

- poprawa należności

- podatki i inne opłaty

Część VIII. Skuteczna metoda przygotowywania strategicznego planu przetrwania i rozwoju firmy:

- kluczowe czynniki jakie należy wziąć pod uwagę przy planowaniu

- nauka skutecznej metody pozytywnego wpływania na rozwój swojej firmy

- warsztatowe opanowywanie techniki planowania strategicznego

- warsztatowe opanowanie ustalania i kontrolowania realizacji planu działań

Część IX. Wprowadzenie do tematu przygotowania firmy na zarządzanie w czasach recesji gospodarczej, która jest następstwem kryzysu.


KAŻDA CZĘŚĆ ZAWIERA PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.


KORZYŚCI:

• uwzględnienie wszystkich składników kryzysu,

• zwiększenie świadomości zagrożeń i ich identyfikacja,

• możliwość przeciwdziałania zagrożeniom związanym z kryzysem gospodarczym w instytucji.


KOMPETENCJE

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

• uczestnik wie, na co zwrócić szczególną uwagę podczas kryzysu i jakie to może mieć konsekwencje dla jego firmy

• uczestnik wie, jak zorganizować pracę sobie i swojemu zespołowi, aby skutecznie funkcjonować podczas kryzysu

• uczestnik wie, czym charakteryzuje się recesja po kryzysie i jak się do niej przygotować

• uczestnik wie, jakie są zasady przygotowywania planu strategicznego i planu działań dla członków swojego zespołu

• uczestnik wie, jakie są zasady finansowe obowiązujące podczas kryzysu oraz dowie się, na co powinien zwrócić uwagę w swojej firmie

• uczestnik wie, jakie są metody poprawy cash flow w swojej firmie w czasie kryzysu


Obszar Umiejętności:

• uczestnik umie efektywniej zarządzać swoją organizacją w czasie kryzysu

• uczestnik umie ocenić długodystansowe skutki kryzysu dla jego firmy i wdrożyć działania zapobiegające

• uczestnik umie rozpoznać potrzeby jakie jego firma musi spełnić, aby mogła bezpiecznie funkcjonować w czasie kryzysu

• uczestnik umie przypisać role zespołu kryzysowego wśród swoich pracowników i prowadzić efektywną komunikację zewnętrzną

-• uczestnik umie rozwiązywać problemy związane z sytuacją kryzysową w ich przedsiębiorstwach, w zakresie planowania przetrwania i rozwoju biznesu, organizacji pracy i komunikacji, w celu zminimalizowania negatywnych skutków kryzysu

• uczestnik umie dokonać samodzielnej analizy sytuacji swojej firmy, samodzielnego planowania zadań w celu przetrwania i rozwoju swojego biznesu, oraz zdolność samodzielnego wdrażania planu w życie i kontroli jego realizacji


Obszar Kompetencje społeczne:

• uczestnik myśli analitycznie,

• uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów,

• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na temat skutków kryzysu dla przedsiębiorstw, rodzajów efektywnego zarządzania kryzysem w firmie, modelów postępowania wobec kryzysu z tym związanych,

• uczestnik promuje postawę etyczną rozwiązywania problemów związanych z sytuacją kryzysową.


PROWADZĄCY

Grzegorz Żołędziewski - od ponad 25 lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu doradztwa i szkoleń, w tym w ramach własnej działalności WHY Business Consulting jak i firm, dla których pracował. Pierwsze profesjonalne doświadczenia w dziedzinie organizowania szkoleń zaczął zbierać w roku 1993, tworząc Prywatną Szkołę Gospodarki i Techniki Dr Rahn & Partner w Zielonej Górze, którą następnie kierował przez 4 lata z dużymi osiągnięciami. Do dziś szkoła ta jest symbolem rozpoznawalnej marki w zakresie edukacji. Następnie przyszedł czas na zbieranie bogatego doświadczenia zawodowego z zakresu zarządzania i finansów, którego integralną częścią była zawsze aktywność doradcza i szkoleniowa. Dla przykładu w latach 1998 – 2002 brał udział w przygotowywaniu programu prywatyzacji spółki Poszukiwania Naftowe Diament należącej do PGNiG, gdzie następnie opracował i wdrażał program restrukturyzacji działalności usługowej, doradzał zarządowi i przeprowadzał szkolenia dla pracowników. W latach kolejnych był inicjatorem i realizatorem działań zarówno z zakresu rozwoju biznesu, jego optymalizacji jak i restrukturyzacji. W każdym przypadku podstawowym elementem podejmowanych działań było doradztwo i rozwój kadr poprzez różne formy edukacji, w tym szkolenia. Oto wybrane przykłady: - optymalizacja kanałów dystrybucji w krajach EU; - nadzór finansowo-prawny nad inwestycją budowy zakładu produkcyjnego i magazynów o wartości 100 mln zł; - wprowadzenie procesów i procedur z zakresu kontroli wewnętrznej i zapobiegania nadużyciom finansowym w całym aspekcie działalności małej i dużej firmy; - uratowanie od upadłości firmy, która stała na progu bankructwa, jej restrukturyzacja i wprowadzenie programu naprawczego.


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm mikro, małych i średnich oraz osób pełniących funkcje kierownicze w tych jednostkach, czyli do osób bezpośrednio zainteresowanych poszerzeniem kompetencji pomocnych w czasie kryzysu gospodarczego, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy, zagwarantować przetrwanie i umożliwić rozwój.


ORGANIZACJA

Cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości uczestników. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt, celem przygotowania indywidualnej oferty.

1.Cena szkolenia zawiera:

• wykład wraz z prezentacją multimedialną,

• panel pytań i odpowiedzi, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu,

• warsztaty w postaci rozwiązywania problemów z zakresu tematyki szkolenia na przykładach.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.

3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.


EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.