JAK PRZYGOTOWAĆ TWOJĄ FIRMĘ NA RECESJĘ I UMOŻLIWIĆ JEJ ROZWÓJ - WEBINAR

Po każdym kryzysie następuje recesja. To czy dotyczy wszystkich i jak bardzo, zależy od skali i czasu trwania kryzysu. Tym razem nie mamy najmniejszych wątpliwości, że Covid-19 zafunduje całemu światu recesję jakiej nie było od II wojny światowej. Co to oznacza dla naszych firm? Jak przygotować się na przetrwanie recesji? Czy możliwe jest zaplanowanie wzrostu naszej organizacji i jak to zrobić? Cóż. Kiedy inni tracą głowę i snują widmo porażki i bankructwa, Ty zdobądź wiedzę jak zaplanować i zrealizować przetrwanie. Opanuj praktyczne umiejętności elastycznego dostosowywania swojej firmy do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i otoczenia gospodarczego, tak aby umożliwić jej wzrost. To możliwe. O tym wszystkim dowiesz się na szkoleniu: Jak przygotować twoją firmę na nadchodzącą recesję i umożliwić jej stabilne funkcjonowanie a nawet wzrost.

Opanujesz umiejętność tworzenia spójnych strategii i ich dostosowywania do sytuacji. Nauczysz się jak krok po kroku realizować plany biznesowe i dostaniesz do tego narzędzia. Uzyskasz wiele praktycznych porad na temat tego jak być przygotowanym na to co niespodziewane. Musisz tylko dać sobie szansę i spotkać się z nami.


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przygotowanie przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów do zarządzania swoimi przedsiębiorstwami w czasie nadchodzącej recesji gospodarczej, poprzez nabycie niezbędnych kompetencji, umożliwiających to wyzwanie. Uczestnicy szkolenia przyswoją wiedzę jak przygotować swoją firmę na funkcjonowanie w czasie recesji i jak zaplanować jej rozwój.


METODY

Szkolenie będzie realizowane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem takich elementów jak: ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu.


PROGRAM

6 godzin dydaktycznych


Część I. Zdefiniowanie czym jest recesja gospodarcza dla firmy.

Część II. Uświadomienie jakie rodzaje skutków może przynieść recesja dla przedsiębiorstw:

- skutki pozytywne

- skutki negatywne

Część III. Przedstawienie narzędzi jakie ma rząd w celu ożywienia gospodarki:

- zwiększenie wydatków budżetowych

- obniżenie stóp procentowych

Część IV. Omówienie sposobu wykorzystania narzędzi udostępnionych przez Państwo i banki:

- przepisy ułatwiające prowadzenie biznesu

- dostępne finansowanie ze środków publicznych

- wykorzystanie kredytów do celów inwestycyjnych

Część V. Omówienie możliwych skutków negatywnych dla przedsiębiorstw i społeczeństwa, wprowadzonych przez rząd zmian:

- wzrost inflacji

- zubożenie społeczeństwa

- spadek popytu na towary i usługi

Część VI. Omówienie możliwych rodzajów działań w przedsiębiorstwie w okresie recesji w podziale na:

- działania zachowawcze

- działania proaktywne

- działania rozwojowe

Część VII. Przygotowanie do zarządzania w czasie recesji pod kątem założonego celu:

- umiejętność zarządzania ryzykiem

- zapewnienie przetrwania biznesu

- ekspansja rynku i rozwój produktów, usług

Część VIII. Przedstawienie najlepszych rynkowych praktyk związanych z zabezpieczeniem firmy przed różnymi rodzajami ryzyka, w tym przed kryzysem i recesją.


KAŻDA CZĘŚĆ ZAWIERA PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.


KORZYŚCI:

• uwzględnienie wszystkich składników recesji,

• zwiększenie świadomości rozwoju przedsiębiorstwa w czasie recesji,

• możliwość umiejętnego wykorzystania potencjału firmy celem prężnego jej rozwoju.


KOMPETENCJE

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

• uczestnik wie, na co zwrócić szczególną uwagę w związku z recesją i jakie to może mieć konsekwencje dla jego firmy;

• uczestnik wie, jakie potrzeby jego firma musi spełnić, aby mogła bezpiecznie funkcjonować w czasie recesji;

• uczestnik wie, jak przygotować plan strategiczny i plan działań dla siebie i członków swojego zespołu;

• uczestnik wie, jakie są dostępne sposoby organizacji pracy swojej i swojego zespołu, aby skutecznie funkcjonować podczas recesji;

• uczestnik wie, czym charakteryzuje się recesja w zakresie popytu, zachowań konsumentów, dostępności kredytów, kursów walut, itp.


Obszar Umiejętności:

• uczestnik umie oceniać długodystansowe skutki recesji dla swojej firmy;

• uczestnik umie przedwcześnie rozpoznawać ryzyka dla swojej firmy i przygotowywać ją na jego wystąpienie;

• uczestnik umie rozpoznać potrzeby związane z zarządzaniem w czasie recesji;

• uczestnik umie zweryfikować i zoptymalizować zakresy obowiązków dla swoich pracowników w czasie recesji;

• uczestnik umie wdrożyć plan strategiczny dla swojej organizacji i nadzorować jego realizację;

• uczestnik umie przewidzieć jak zachowa się rząd i jakie instrumenty finansowe wprowadzi Bank Centralny


Obszar Kompetencje społeczne:

• uczestnik myśli analitycznie,

• uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów,

• uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na temat możliwości przygotowania swojego przedsiębiorstwa w czasie nadchodzącej recesji gospodarczej ,

• uczestnik promuje postawę etyczną rozwiązywania problemów związanych z sytuacją kryzysową.


PROWADZĄCY

Grzegorz Żołędziewski - od ponad 25 lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu doradztwa i szkoleń, w tym w ramach własnej działalności WHY Business Consulting jak i firm, dla których pracował. Pierwsze profesjonalne doświadczenia w dziedzinie organizowania szkoleń zaczął zbierać w roku 1993, tworząc Prywatną Szkołę Gospodarki i Techniki Dr Rahn & Partner w Zielonej Górze, którą następnie kierował przez 4 lata z dużymi osiągnięciami. Do dziś szkoła ta jest symbolem rozpoznawalnej marki w zakresie edukacji. Następnie przyszedł czas na zbieranie bogatego doświadczenia zawodowego z zakresu zarządzania i finansów, którego integralną częścią była zawsze aktywność doradcza i szkoleniowa. Dla przykładu w latach 1998 – 2002 brał udział w przygotowywaniu programu prywatyzacji spółki Poszukiwania Naftowe Diament należącej do PGNiG, gdzie następnie opracował i wdrażał program restrukturyzacji działalności usługowej, doradzał zarządowi i przeprowadzał szkolenia dla pracowników. W latach kolejnych był inicjatorem i realizatorem działań zarówno z zakresu rozwoju biznesu, jego optymalizacji jak i restrukturyzacji. W każdym przypadku podstawowym elementem podejmowanych działań było doradztwo i rozwój kadr poprzez różne formy edukacji, w tym szkolenia. Oto wybrane przykłady: - optymalizacja kanałów dystrybucji w krajach EU; - nadzór finansowo-prawny nad inwestycją budowy zakładu produkcyjnego i magazynów o wartości 100 mln zł; - wprowadzenie procesów i procedur z zakresu kontroli wewnętrznej i zapobiegania nadużyciom finansowym w całym aspekcie działalności małej i dużej firmy; - uratowanie od upadłości firmy, która stała na progu bankructwa, jej restrukturyzacja i wprowadzenie programu naprawczego.


GRUPA DOCELOWA

Szkolenie adresowane jest do właścicieli firm mikro, małych i średnich oraz osób pełniących funkcje kierownicze w tych jednostkach, czyli do osób bezpośrednio zainteresowanych poszerzeniem kompetencji pomocnych w czasie kryzysu gospodarczego, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojej firmy, zagwarantować przetrwanie i umożliwić rozwój.


ORGANIZACJA

Cena za szkolenie jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca i ilości uczestników. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt, celem przygotowania indywidualnej oferty.

1.Cena szkolenia zawiera:

• wykład wraz z prezentacją multimedialną,

• panel pytań i odpowiedzi, podczas którego prelegent będzie odpowiadał na pytania dotyczące omawianego tematu,

• warsztaty w postaci rozwiązywania problemów z zakresu tematyki szkolenia na przykładach.

2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.

3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.


EWALUACJA

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport po szkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.