BIZNESOWY PRAKTYK NLP

O NLP mówi się często, że to wyrafinowane strategie badania reguł, jakimi kierują się ludzie wybitni, odnoszący sukcesy w różnych dziedzinach i uczenie ich innych.

Twórcy i trenerzy NLP używają sformułowań „sztuka” i "NLP to wszystko co działa".

Każdy kto choć na moment zetknął się z NLP już wie, jak bardzo skuteczne i użyteczne mogą być oferowane narzędzia.

Do kogo skierowana jest oferta:

Kurs skierowany jest do MENEDŻERÓW, HANDLOWCÓW, TRENERÓW, PRACOWNIKÓW KTÓRZY MAJĄ KONTAKT Z KLIENTEM oraz dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje i zwiększać zakres dostępnych im możliwości.

Z udziału w tym szkoleniu skorzystają wszyscy, których efekty w pracy zależą między innymi od:

 • umiejętności planowania i osiągania określonych rezultatów;

 • efektywnego organizowania czasu – własnego i innych;

 • dobrej komunikacji z innymi;

 • umiejętności skutecznej komunikacji.

Kierujemy go również do osób, które chcą zrozumieć i poukładać swoje życie prywatne i prowadzić dialog ze swoim partnerem , dziećmi, rodzicami. Nie można mówić o dobrym pracowniku, jeżeli w jego życiu prywatnym, brakuje spójności i zrozumienia.

Trening Biznesowy Praktyk NLP trwa w sumie 6 dni i składa się z dwóch 3-dniowych spotkań.

Program Biznesowy Praktyk jest nastawiony na naukę i praktyczne stosowanie zdobytych umiejętności w życiu. By uzyskać oczekiwane zmiany i mieć okazje do przetrenowania nabytych umiejętności i wiedzy potrzebny jest odpowiedni czas, stąd przerwy pomiędzy spotkaniami, które są równie ważne jak same spotkania. Będziesz mógł sprawdzić od razu w swoim biznesie , czego nauczysz się na treningach.

Udział w treningu PRAKTYK NLP gwarantuje:

 • Rozwój swoich umiejętności związanych z osiąganiem zamierzonych celów, takich jak:

 • Myślenie strategiczne i precyzyjne definiowanie oczekiwanych rezultatów

 • Budowanie i utrzymywanie własnej motywacji

 • Skuteczne planowanie i wdrażanie planów w życie

 • Rozwój umiejętności skutecznej komunikacji w tym wpływania na innych w procesie sprzedaży, obsługi klienta, kierowania innymi.

 • Nauczenie się:

  • Nawiązywania dobrej relacji poprzez dostrojenie się do rozmówcy,

  • Eleganckiego kontrolowania rozmowy,

  • Rozpoznawania sposobów myślenia i wzorców komunikowania się innych,

  • Rozpoznawania kryteriów i sposobów podejmowania decyzji przez innych,

  • Dostosowywania swoich wypowiedzi do powyższych wzorców – skutecznego przekonywania i wywierania wpływu.

  • Poznają też inne sposoby posługiwania się mową w sposób motywujący, inspirujący dla ludzi.

 • Wzmocnienie pozytywnej postawy i wiary w swoje jeszcze większe możliwości

 • Rozwój postawy i zachowań asertywnych potrzebnych do wyrażania swoich poglądów ale też obrony interesów – zespołu, firmy.

 • Poznanie nowych, efektywnych sposobów organizacji czasu i zarządzania swoimi działaniami w czasie.

 • Rozwój umiejętności dysponowania swoim potencjałem i zdolności do przekraczania ograniczeń

 • Umiejętność rozpoznawania funkcjonowania innych ludzi – ich sposobów podejmowania decyzji, sposobów motywowania i rozwoju.

W trakcie Programu Biznesowy Praktyk NLP nauczysz się:

 • jak budować i utrzymywać kontakt poprzez dopasowanie się do swojego rozmówcy/klienta

 • jak mówić językiem drugiej osoby, językiem korzyści

 • jak zbierać użyteczne informacje ,

 • jak rozwinąć i uwrażliwić swoje zmysły, aby widzieć, słyszeć i czuć więcej po to, by zwiększyć swoją percepcję i lepiej orientować się w tym co się teraz dzieje,

 • jak formułować cele, a następnie je osiągać,

 • jak efektywnie planować w oparciu o struktury czasu,

 • jak zmieniać niechciane i szkodliwe zachowania w pożądane i pożyteczne,

 • jak odkrywać, co jest ważne dla siebie i innych osób,

 • jak używać metafor oraz języka prawej półkuli mózgu, aby lepiej komunikować się z ludźmi na poziomie nieświadomym,

 • jak zmieniać nieużyteczne i ograniczające style myślenia i zastępować je użytecznymi i poszerzającymi możliwości,

 • jak komunikować się jasno i efektywnie, jak rozwijać elastyczność zachowania oraz kreatywność,

 • jak tworzyć odpowiednie ramy i kontekst do dokonywania efektywnych zmian (w sobie, rodzinie, organizacji),

 • jak tworzyć i rozwijać swój osobisty stan doskonałości,

 • jak mieć więcej pewności, wiary i zaufania oraz wewnętrznego spokoju i radości życia.

Jakie osiągniesz korzyści z bycia Biznesowym Praktykiem NLP:

 • posiądziesz niezwykle skuteczne umiejętności komunikowania się, dzięki czemu jakość Twoich relacji z ludźmi wzrośnie

 • odkryjesz sposób w jaki możesz określać i osiągać to co zaplanujesz

 • nauczysz się rozwijać swój umysł i kontrolować swoje życie

 • poznasz narzędzia, które pozwolą Ci radzić sobie ze stresem

 • będziesz wiedział w jaki sposób cieszyć się z rzeczy małych i będziesz odczuwał więcej wewnętrznego spokoju

 • będziesz wiedział jak radzić sobie z trudnościami, co o nich myśleć i w jaki sposób sobie z nimi radzić

 • będziesz potrafił efektywnie wpływać na innych

 • będziesz lepiej przyswajał wiedzę, staniesz się sam dla siebie lepszym uczniem, co spowoduje jeszcze większą świadomość tego co Cię otacza

 • poprawią się relacje twoimi przyjaciółmi i rodziną i współpracownikami.

PROGRAM

I sesja - Struktura doświadczenia i jej implikacje

 • Założenia operacyjne NLP (w tym: jak konstruujemy nasze mapy myślowe)

 • Konstrukcja map myślowych

 • Znaczenie dobrze postawionego celu: cel - ostrość postrzegania - elastyczność (to na razie ukierunkowanie na cel, nie szczegółowa praca z celami, bo to w późniejszej sesji)

 • Struktura doświadczenia - systemy reprezentacji (w tym submodalności i predykaty)

 • Struktura doświadczenia – systemy reprezentacji ( ruch gałek ocznych )

 • Kalibracja i rozpoznawanie schematów - czyli gałki oczne

 • Metaprogramy

 • Metamodel języka (usunięcia, zniekształcenia, generalizacje i ich wpływ na proces komunikacji; odzyskiwanie informacji - pytania Metamodel)

 • Poziomy neuro-logiczne

 • Certyfikat

II sesja – komunikacja i stany

 • Budowanie kontaktu:

  • Kalibracja i uwaga na drugą osobę

  • Odzwierciedlenie (mowa ciała)

  • Dostrojenie (predykaty, słowa klucze, schematy intonacyjne)

  • Podążanie (pacing) i prowadzenie (leading) - także w sposobie i rytmie oddychania

 • Pytania i presupozycje w prowadzeniu i wywieraniu wpływu Trzy osoby percepcyjne

 • VAK – struktura wzorców przekonań

 • Wyłanianie stanów i wybieranie stanów do kotwiczenia

 • Zakładanie kotwic

  • kotwica w trzech systemach reprezentacji

  • wzmacnianie kotwic

  • kotwica łańcuchowa

 • zmiana zakotwiczeń Rzutowanie w przyszłość nowych celów, a ich kontekście wizji siebie/wartości i przekonań, możliwości/zachowań/wizji pożądanego środowiska w kontekście zmian po treningu PRAKTYKA - podsumowanie przy użyciu poziomów logicznych i linii czasu.

 • Trzy pozycje percepcyjne

 • Certyfikat

Szkolenie odbędzie się w Zielonej Górze (dokładną lokalizację podamy po zebraniu grup)

Szkolenie Biznesowy Praktyk NLP kończy się egzaminem i Certyfikatem z pozyskanych umiejętności i każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu.

Czas szkolenia przewidziany jest w sumie na 54 godziny szkoleniowe.

Grupa będzie liczyć maksymalnie 16 osób. Forma warsztatowa. Strój wygodny i luźny.

Terminy zajęć

Edycja I stacjonarna 2022 (piątek, sobota, niedziela) 2 spotkania po 3 dni, 9.00 – 17.00

1 Sesja – 12,13,14 sierpnia 2022

2 Sesja – 19,20,21 sierpnia 2022

Edycja II stacjonarna 2022 (piątek, sobota, niedziela) 2 spotkania po 3 dni, 9.00 – 17.00

1 Sesja – 25,26,27 sierpnia 2022

2 Sesja – 2,3,4 września 2022

Edycja III stacjonarna 2022 (piątek, sobota, niedziela) 2 spotkania po 3 dni, 9.00 – 17.00

1 Sesja – 16,17,18 września 2022

2 Sesja – 23,24,25 września 2022


Istnieje możliwość dopasowania indywidualnego terminu szkoleń, po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.

Organizator zastrzega możliwość zmiany terminów po wcześniejszym poinformowaniu grupy.


Rozkład zajęć:

9.oo – 10.30 Zajęcia (teoria, praktyka, ćwiczenia, omówienie)

10.30 - 10.45 Przerwa

10.45 - 12.15 Zajęcia (teoria , praktyka, ćwiczenia, omówienie)

12.15 - 12.30 Przerwa

12.30 - 14.00 Zajęcia (teoria , praktyka, ćwiczenia, omówienie)

14.oo – 14.45 przerwa obiadowa

14.45 – 17.00 Zajęcia (teoria , praktyka, ćwiczenia, omówienie)


Zajęcia poprowadzi: Tomasz Łuczak – Trener biznesu, praktyk i szkoleniowiec. W pracy ceni relacje, warsztat i małe grupy. Kocha ludzi i nauczanie. Szkolenia to jego największa, życiowa pasja. Ze szkoleniami związany od 2009 roku. Praktyk biznesu i lider od 25 lat.


Twoja inwestycja w siebie:

Koszt szkolenia: 12.500 zł

Dofinansowanie do 80 % z programu Lubuskie Bony Szkoleniowe.

Wkład własny na poziomie 2.500 – 3.300 zł

W cenę zajęć wliczona jest: wiedza, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe.